CVOK - Küsimused, mis tuleb enne töölepingu sõlmimist läbi arutada
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17656

Search
Search
Küsimused, mis tuleb enne töölepingu sõlmimist läbi arutada
 Enne töölepingu sõlmimist on nii tööandjal kui ka töövõtjal soovitav jõuda tulevase töö mõningates mõlemale poolele olulistes punktides kokkuleppele. See võib olla tulevases koostöös väga tähtis.

  

1. Töösuhete vorm

Nii tööandjale kui ka töövõtjale on tähtis töölepingu vormistamine. Töötaja võib tööle vormistada nii töölepingu kui ka töövõtulepinguga. Selles tuleb eelnevalt kokku leppida. Töölepingu sõlmimise korral tuleb kokku leppida kehtivusajas – kas tähtajaline või tähtajatu. Samuti tuleb kokku leppida katseajas – kas katseajaga või ilma ja kui pikk on katseaeg. Töövõtja peab tähelepanelikult tutvuma pakutava lepinguga ja veenduma, et selles on kajastatud kõik peamised töösuhete aspektid.

   

2. Tööle asumise aeg

Tööle asumise aja määramisel tuleb arvestada nii tööandja soovi kui ka töövõtja võimalusi.Üldjuhul saavad tööandjad aru, et tulevane töötaja vajab veidi aega, et

Sarnased artiklid:
Töötajate motiveerimise lihtsad võimalused
Elektronkirjade etikett
Töötaja sobivuse hindamise kriteeriumid töötamiseks välismaal
Konfliktsete olukordade profülaktika kollektiivis
lõpetada töösuhted endise tööandjaga.

Siin on võimalikud kompromissid – kuni teda vajatakse veel endisel töökohal, võib uus töötaja  mõnda aega töötada osalise tööajaga.

    

3. Töökohustused, volitused ja vastutus

Enne töölepingu sõlmimist on soovitav täpsustada uue töötaja kohustused ja volitused. Uue töökoha puhul on tingimata vajalik, et uus töö ei osutuks hoopis teistsuguseks kui Te seda endale ametikoha nimetuse alusel ette kujutasite. Samuti vajab tööandja kirjalikku lepingut uue töötaja töökohustuste kirjeldusega. See teeb tulevikus töötajalt tööülesannete täitmise nõudmise lihtsamaks ja lihtsustab ka juhtkonna probleeme.

    

4. Ametikoha  koht firma struktuuris ja hierarhias

Asudes uuele töökohale, peab töötaja täpselt teadma, kellele ta allub ja kes talle alluvad. Enne tööle asumist tuleb uut töötajat kindlasti esitleda otsesele ülemusele ja alluvatele.

    

5. Kvalifikatsiooni tõstmise, õppimise ja karjääri võimalused

Kui uus töötaja soovib karjääriredelil edasi liikuda, tuleb läbi vaadata firma võimalused kvalifikatsiooni tõstmiseks. Võib-olla on töötaja huvitatud mingi konkreetse kursuse läbimisest. Seetõttu tuleb need küsimused läbi rääkida.

    

6. Töö- ja puhkeaja tingimused

Tööandja peab tulevasele töötajale tutvustama firma kodukorda, teatama tööaja ja lõunavaheaja pikkuse, kokku leppima ületunnitöö tegemise või puhkepäevadel töötamise vajalikkuses. Samutu tuleb kokku leppida korralise puhkuse pikkuses ja tingimustes ning võimaluses saada tasuta puhkust.

    

7. Töökoht ja selle varustatus töövahenditega

Tööandja peab enne uue töötaja tööle asumist kindlustama töökoha kõigi vajalike töövahenditega. Töötajal on soovitav enne tööle asumist tööruum või büroo üle vaadata. Olenevalt töö iseloomust võivad vajalikud töövahendid olla vägagi mitmesugused. Tuleb välja selgitada tööandja võimalused kõige vajaliku kindlustamiseks. Samuti tuleb kokku leppida kompensatsioonis, kui töötaja kasutab tööüleannete täitmiseks enda vahendeid.

    

8. Töötasu suurus ja töö tasustamine

Mitte alati ei piirdu tasu töö eest ainult palgaga. On võimalik saada preemiat, lisatasu ja kompensatsiooni. Tihti võetakse töötaja alguses tööle väikseima võimaliku töötasuga ja võimalusega palgatõusuks peale katseaega või töötulemuste alusel. Kõiges selles tuleb kokku leppida enne töölepingu sõlmimist, et ennetada arusaamatusi edaspidi. Vähetähtis pole ka kokkuleppe saavutamine töötasu suuruse läbivaatamise korra ja tähtaja osas.

    

9. Firma poolt võimalikud pakutavad soodustused

Käesoleval ajal rakendab praktiliselt iga firma oma töötajatele täiendavat soodustuste ja kompensatsioonisüsteemi. Selleks võib olla mobiiltelefonilt tehtud kõnede täielik või osaline

kompenseerimine, auto andmine ametisõitudeks, bensiini- ja ühistranspordikulu kompenseerimine, toitlustamise doteerimine jne. Ka need küsimused tuleb lahendada enne uue töötaja tööleasumist.

   


  

 Discuss

  

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD