CVOK - Töökuulutus - kuidas teha see efektiivseks?
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17656

Search
Search
Töökuulutus - kuidas teha see efektiivseks?
 Väga tihti kulub firmal uue töötaja otsimiseks küllaltki palju aega. Kuulutuse avaldamisest möödub nädalaid, mõnikord isegi kuid, tööotsijad käivad vestlusel, kuid sobivat kandidaati ikka ei leita.

  

On mitmeid faktoreid, millest oleneb kui kiiresti vajalik töötaja leitakse ja tööpakkumise kuulutusel on siin suur tähtsus. Kuidas siis koostada kuulutust nii, et ta oleks efektiivne ja aitaks leida firmale vajaliku töötaja võimalikult lühikese ajaga.

  

Kõigepealt märkige kuulutuses ära täpne ametikoht, millele uut töötajat otsitakse. Ärge liialdage keeruliste ametimetustega. Tööotsija peab kohe aru saama, millise tööga on tegemist. Praegu on moes kasutada sõnu “direktor” ja  “mänedžer”, kuid jälgige, et ametinimetuse “ostudirektor” all ei peetaks silmas lihtsalt keskastme mänedžeri tööd ja et “mänedžeri” töö ei oleks lihtsalt saatekirjade vormistamine. See desorienteerib tööotsijaid ja kandideerima tulevad firmale mittesobivad inimesed.


Sarnased artiklid:
Küsimused, mis tuleb enne töölepingu sõlmimist läbi arutada
Elektronkirjade etikett
Töötajate motiveerimise lihtsad võimalused
Töötaja sobivuse hindamise kriteeriumid töötamiseks välismaal
   

Kuulutuse koostamisel kasutage õigeid võtmesõnu – ametinimetusi, mille järgi töötajaid otsitakse. Ei ole liigne endalt küsida: “Kas mina kasutaksin sellist ametinimetust selle töö puhul?” Ärge kasutage sõnu, mis ei vasta antud ametinimetusele ja tegelikkusele.

  

Hoolitsege selle eest, et kuulutus oleks meeldivalt vormistatud. Teie jaoks tähtis tekstiosa kriipsutage alla, kirjutage kursiivkirjas või “rasvaselt”, informatsiooni eraldamiseks kasutage taandridu või sidekriipsu. See teeb teksti ametlikuks ja kergemini loetavaks. Tööülesannete ja kandidaadile esitatavate nõudmiste kirjeldamisel vältige pikki ja keerulisi lauseid. Sel juhul tuleks tekst jagada lühemateks fraasideks, kus on selgelt formuleeritud kohustused, vajalikud oskused ja pretendendi iseloomuomadused.

    

Ärge olge liiga lakooniline. Praktika näitab, et mida detailsem on kuulutus, seda rohkem sobivaid kandidaate vastab kuulutusele. Täiesti lubamatu on piirduda tööülesannete kirjeldamisel  üldiste fraasidega. Et Teil oleks kergem leida sobivaid töötajaid, ärge jätke ruumi tööotsija fantaasialennule. Kindlasti kasutage kuulutuses firma logo ja tutvustage oma firmat lähemalt. Andke igati mõista, et Te ei paku ainult häid töötingimusi, vaid see on juba iseenesest suurepärane töökoht.

   

Veenduge, et kuulutus sisaldaks kogu vajalikku informatsiooni: tööülesannete kirjeldust, kandidaadile esitatavaid nõudmisi, informatsiooni firma ja võimalike soodustuste kohta, töökoha asukohta. Selliselt toimides reageerivad  kuulutusele Teile sobivamad inimesed, kes vastavad esitatavatele nõudmistele ja on huvitatud firma poolt pakutavatest võimalustest.

    

Samuti on soovitav kuulutuses ära näidata kas või umbkaudne töötasu. See võtab kandidaatidelt võimaluse küsida mitu korda suuremat palka kui firmal on võimalik maksta. Pole ju mõtet minna vestlusele ja raisata nii enda kui ka tööandja  aega, kui on ette teada, et ilmselt ei ole kompromissi võimalik leida.

   

Ja lõpetuseks. Enne kui hakkate kuulutust koostama, soovitame vaadata ka teiste tööandjate samalaadseid tööpakkumisi. Pöörake tähelepanu nende kuulutuste tugevatele ja nõrkadele külgedele. Mida firma endast kirjutab, nõudmistest kandidaatidele, milliseid soodustusi töötajatele pakutakse. Siis on Teil kergem rõhutada seda, millele võib-olla ise üldse ei mõelnud ja teha oma kuulutus enam konkurentsivõimelisemaks.

   


  

 Discuss

  

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD